Mаникюрист-педикюрист стана отделна професия

Mаникюрист-педикюрист стана отделна професия

 Малко след своята годишнина от учредяването, АМСПИКЗ вече се радва на първите сериозни резултати от своята работа   30 Декември 2010 г. – София  Усилената работа на Асоциацията за малки и средни предприятия в индустрията за красота и здраве (АМСПИКЗ) през първата година от нейното съществуване даде решаващи резултати за развитието на бранша.

Вече официално „Маникюр-педикюр” участва в Списъка с професиите, а специалностите към тази професия са „Маникюр, педикюр и ноктопластика”. До 1 декември т.г. те бяха част от професия „Козметик”. Това е една много сериозна крачка за развитието на цял раздел услуги от бюти пазара. Поисканата промяна преди година е част от целите, които набеляза АМСПИКЗ за успешното развитие на бюти услугите и за реализирането на така необходимите промени, които да направят нашите специалисти от сферата конкурентоспособни на пазара както за българския клиент, така и за туристите и гостите на страната.
Добрата новина дойде като коледен подарък, със заповед на Министър Сергей Игнатов № 09 – 1728/ 01. 12. 2010 г. за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение във връзка с направените предложения от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за промени в Списъка на професиите. Самата заповед можете да видите приложена към съобщението.

АМСПИКЗ е единствената активно работеща работодателска организация от бюти-бранша в България. Тя е създадена в края на 2009 г. от доказани специалисти в индустрията за красота и здраве и една от основните и функции е да защитава професионалните права на всички, работещи в тази сфера – инвеститори, собственици, управители и специалисти.  Мисията на АМСПИКЗ е да създаде единна професионална общност, работеща по европейски стандарти с високо качество на предлаганите услуги, олицетворяваща световните тенденции в сферата на красотата и здравето. Една от стъпките към постигането на тази цел, е Асоциацията да внесе адекватно предложение за реформа на системата за квалификация на специалистите в тази сфера, като разразботи трета и четвърта квалификационна степен и последната да бъде с право на преподаване. Тогава и българското образование в бранша ще отговаря на европейската квалификационна рамка, а нашите специалисти ще завършват обучението си в професионалните центрове с дипломи, а не с удостоверение за част от професия, както е понастоящем. АМСПИКЗ вече е разработила предложенията за трета и четвърта квалификационна степен не само за професията «Маникюрист-педикюрист», но и за другите професии от бранша – фризьор и козметик. Приложена ще видите и пояснителна таблица с възможните квалификационни степени.  
Следващата цел която, Асоциацията ще преследва, е да настоява и участва активно в усъвременяването на наредбите, касаещи бранша за красота и уелнес, в търсенето на адекватни за тази индустрия мерки за изчистване на сивия пазар, нелоялната конкуренция и респективно понижаването нивото на услугите, които феномени са следствие на противоречия в действащата понастоящем законова база. В този смисъл, като най-сериозна пречка към момента се отчита упорито отлагания за гласуване на второ четене в НС Проекто-закон за занаятите – повече от година. Въпреки това, АМСПИКЗ ще продължи да търси диалог с управляващите на всички нива, за да се постигне належащото изравняване на квалификацията на Професионалисти и Майстори.

За повече информация:Милена Атанасова,Връзки с общественосттаАМСПИКЗ

    З А П О В Е Д№ РД 09 – 1728 / 01. 12. 2010 г.

 На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение и направените предложения от Националната агенция за професионално образование и обучение за промени в Списъка на професиите и след съгласуването им със съответните министерства и с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМПриложение към т. 1 на Заповед № РД 09-413 от 12.05.2003 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед № РД 09-34/22.01.2004 г.,  Заповед № РД 09-255/09.04.2004 г., Заповед № РД 09-274/18.02.2005 г., Заповед № РД 09-1690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007 г., Заповед № РД 09-1891/30.11.2007 г., Заповед № РД 09-298/19.02.2009 г., Заповед № РД 09-1803/29.10.2009 г. и Заповед № РД 09-621/18.05.2009 г. в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както следва:1. В професионално направление 212 „Музикални и сценични изкуства”1.1. Променя се наименованието на специалност 2120502 „Модерни танци” на  „Модерен танц” от професия 212050 „Танцьор”.2. Включва се професионално направление 347 „Трудов живот” в област на образование 34 „Стопанско управление и администрация”.3. В професионално направление 347 „Трудов живот”3.1. Включва се професия 347010 „Сътрудник по управление на индустриални отношения” със специалност 3470101 „Индустриални отношения” с трета степен на професионална квалификация.  4. Включва се професионално направление 723 „Здравни грижи” в област на образование 72 „Здравеопазване”.5. В професионално направление 723 „Здравни грижи”5.1. Включва се професия 723010 „Здравен асистент” със специалност 7230101 „Здравни грижи” с трета степен на професионална квалификация.  5.2. Включва се професия 723020 „Болногледач” със специалност 7230201 „Здравни грижи” с втора степен на професионална квалификация.  6. Включва се професионално направление 726 „Терапия и рехабилитация” в област на образование 72 „Здравеопазване”.7. В професионално направление 726 „Терапия и рехабилитация”7.1. Включва се професия 726010 „Изпълнител на термални процедури” със специалност 7260101 „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове” с втора степен на професионална квалификация.  8. В професионално направление 815 „Фризьорски и козметични услуги”  8.1. Включва се професия 815030 „Маникюрист-педикюрист” със специалност 8150301 „Маникюр, педикюр и ноктопластика” с втора степен на професионална квалификация.  Измененията и допълненията влизат в сила от датата на утвърждаването им. Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
Министър на образованието, младежта и науката
На 15.06.2010 НСК "Здраве и красота" и АМСПИКЗ (Асоциация на малките и средните предприятия от индустрията за красота и здраве) организираха пресконференция в отговор на редица медийни публикациии уронващи престижа на бранша, както и срещу опитите за противопоставяне на професионалните съсловия на лекарите-дерматолози и козметиците. В тази връзка публикуваме официалното становище на НСК и АМСПИКЗ.


СТАНОВИЩЕ на АМСПИКЗ и НСК

относно разработвания МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КОЗМЕТИЧНА (ЕСТЕТИЧНА) ХИРУРГИЯ" и различни медийни публикации във връзка с дейността на козметичните салони

Коментираният стандарт третира изискванията за приложение на определени хирургични операции, терапии и манипулации, когато става дума за КЕХ (козметична естетична хирургия), което означава, че според своя обхват, той реглментира клинични практики, а не козметични услуги. В този смисъл стандартът е приложим за медицински кабинети, клиники и болници. Регламентацията на дейността на козметичните салони би следвало  да стане по отделна наредба на МЗ, третираща конкретно дейността на козметичните салони, каквато очакваме скоро да бъде разработена. Разширителното тълкуване на един медицински стандарт е некоректно от правна гледна точка, или казано по друг начин регламент отнасящ се до медицината не може да се отнася разширително върху друга област - в случая козметичната услуга.


Тълкуването на един стандарт като забрана или ограничаване за осъществяване на стопанска дейност е недопустимо, защото противоречи както на основните принципи на правото, така и на международната практика. Апаратната козметика с приложение на високотехнологична апаратура е най-бързо развиващото се направление на професионалната козметика в световен мащаб и не съществува такава държава, в която да е наложена забрана за употреба на хай-тек апаратура при извършване на козметични услуги. Съществуват различни регламентации за приложението на такава апаратура в различните страни, но тези регламентации са свързани с техническите параметри, обучението за работа и правилното приложение на апаратурата, а не с това дали операторът на такава техника е лекар или козметик. При повечето апаратури има и разделение между протоколите за работа, като производителите предоставят отделни протоколи за медицинско приложение и съответно за козметично приложение.


Ограничаването, лицензирането или забраната за осъществяване на определена стопанска дейност може да става единствeно с нормативен акт. Обхватът на дадена професия – в конкретния случай „Козметик” е регламентиран с Държавни образователни изисквания (ДОИ), Наредба № 8 от 05.02.2010 за придобиване на квалификация по професията "Козметик" (В сила от 05.03.2010, Издаден от Министерството на образованието, младежта и науката, Обн. ДВ. бр.18 от 05.03.2010). В профила на професията „Козметик” е ясно посочено, че една от компетенциите е работата със специализирана апаратура. Всякакви други интерпретации от заинтересовани лица, чрез техни медийни изяви нямат правна стойност.

За да се избегнат по-нататъшни опити за уронване престижа на козметичния бранш се обръщаме към всички наши търговски партньори да се включат активно в работата на браншовата организация на работодателите от козметичния бизнес АМСПИКЗ, като станат нейни членове. Редът и условията за членство, уставът на организацията и нейните основни цели ще намерите на официалния интернет сайт www.amspikz.bg